Udskiftning af gammel forsyningsledning

03/06/2015 - Bestyrelsen

Bestyrelsen har på møde den 2. juni besluttet, at den gamle forsyningsledning der leverer vand til beboerne på Stadionvej skal udskiftes.

Det drejer sig om en af de, efterhånden meget få, jernrørsledninger der er tilbage i værkets forsyningsområde.

Dette arbejde er planlagt til at skulle ske når vi kommer godt på den anden side af sommerferien i 2015, og vi vil selvfølgelig, så vidt muligt sørge for, at forbrugerne oplever mindst mulig gene ved arbejdets udførelse.

Der vil komme nærmere besked om tidspunkt, når dette er endelig fastsat.