Måleraflæsning

Vi er igang med at skifte til fjernaflæste vandmålere. 

Digitale vandmålere vil blive aflæst mandag den 18. december 2023.

Forbrugere med fjernaflæste vandmålere opfordres til selv at foretage en kontrolaflæsning.

Forbrugere med fjernaflæste vandmålere modtager ikke et aflæsningskort.

Har du ikke fået skiftet din vandmåler, skal du selv aflæse din vandmåler.

Husk at vi stadig skal have adgang til måleren f.eks. ved kontrolmålinger.

Vi gør opmærksom på at du som forbruger har pligt til at holde øje med forbruget, så vandspild kan minimeres eller helt undgås. Du kan læse mere om vandspild her.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger vedr. din aflæsning så er du velkommen til at kontakte vandværket her.