Thorshøj Vandværk er...

Thorshøj Vandværk er automatiseret og overvåges konstant via SRO-anlægget (IT-system til Styring, Regulering og Overvågning). Vi vedligeholder løbende vandværket og udvider det efter behov. Målet er at levere rent vand og en stabil vandforsyning, som lever op til de krav vi alle med rette kan stille til vores drikkevand.

På overfladen syner vandværket ikke af så meget, men tag ikke fejl for en stor del af vandværket ligger godt gemt under overfladen. 

Vandkvaliteten sikres gennem udtagning af vandprøver, løbende gennem året. Dette sker i samarbejde med et godkendt analyseinstitut og Frederikshavn Kommune, hvor Frederikshavn Kommune er tilsynsførende myndighed.

Thorshøj Vandværk drives af vandværkets bestyrelse i tæt samarbejde med lokale entreprenører.