Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Thorshøj Vandværk følger et analyseprogram (gælder til 2022) som du kan se her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

21.05.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

21.05.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - VOC-kontrol + PFAS + PAH-kontrol

16.05.2021 - Ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

12.05.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre 2

12.05.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

22.02.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

20.11.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Sporstoffer

08.09.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

27.04.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

24.04.2020 - Råvandskontrol - Boringskontrol 2

24.04.2020 - Råvandskontrol - Boringskontrol

23.04.2020 - Drikkevand - Driftskontrol

20.04.2020 - Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Mikrobiologisk kontrol

22.01.2020 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre