Vandkvalitet

For at sikre, at dit vand altid har den samme høje kvalitet, får vi taget vandprøver efter en prøveplan, der er udarbejdet af tilsynsmyndigheden.

Vandforsyningens analyser er opdelt i direkte-, mikrobiologiske- og fysisk/kemiske undersøgelser.

  • Den direkte undersøgelse omfatter: temperatur, lugt, smag og farve.

  • Den mikrobiologiske undersøgelse omfatter kimtal ved 22o celsius og 37o celsius, Coliforme bakterier ved 37o celsius, E.Coli og Enterokokker.

  • Den fysisk/kemiske undersøgelse omfatter en lang række mineraler og pesticider. Bl.a. hårdhedsgraden (betegnet som odH).

Du kan læse mere om hvordan du læser en vandanalyse her

Thorshøj Vandværk følger et analyseprogram (gælder fra 2023 til 2027) som du kan se her

Du kan se resultaterne af de seneste vandprøver herunder:

11.04.2024 - Råvand - Boringskontrol + Pesticidkontrol 2

11.04.2024 - Råvand - Boringskontrol + Pesticidkontrol

25.03.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre

02.02.2024 - Drikkevand - Gruppe A parametre + Gruppe B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Pesticidkontrol + Sporstoffer + Driftskontrol (ledningsnet)

26.01.2024 - Drikkevand - Driftskontrol

28.11.2023 - Drikkevand - Gruppe A parametre

01.11.2023 - Drikkevand - PFAS + Gruppe A parametre + Pesticidkontrol

06.06.2023 - Drikkevand - Gruppe A + B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Pesticidkontrol + Sporstoffer

01.06.2023 - Drikkevand - Driftskontrol

03.05.2023 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - PAH + Mikrobiologisk kontrol + VOC-kontrol

26.04.2023 - Drikkevandskontrol - Gruppe A parametre

18.11.2022 - Drikkevandskontrol - Gruppe A parametre

06.10.2022 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe B parametre + VOC-kontrol + PFAS og PAH + Pesticidkontrol + Sporstoffer + Gruppe A parametre

28.06.2022 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

04.04.2022 - Drikkevand - Driftskontrol

29.03.2022 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

17.12.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

17.11.2021 - Drikkevandskontrol, afgang vandværk - Driftskontrol Bilag E

11.11.2021 - Drikkevandskontrol - Gruppe A parametre

21.05.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

21.05.2021 - Drikkevandskontrol, ledningsnet - VOC-kontrol + PFAS + PAH-kontrol

16.05.2021 - Ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol

12.05.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre 2

12.05.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre

22.02.2021 - Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre


Hvis du ønsker at se indvindingsmængder og ældre vandanalyser kan du finde dem alle i GEUS' database Jupiter.

Miljøstyrelsen udgiver hvert 3. år en rapport om kvaliteten af det danske drikkevand. Du kan se rapporten for årene 2020-2022 herNæste rapport forventes udgivet inden udgangen af 2026.