Generalforsamling

Her kan du læse uddrag fra vores seneste generalforsamlinger. Ønsker du mere indgående information, så er du velkommen til at henvende dig til vandværket.

Indkaldelse til generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i
Try-Thorshøj Boldklub´s klubhus

AFLYST - NY DATO FØLGER SENERE

med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Revideret regnskab til godkendelse
  4. Budget for det kommende år
  5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag der ønskes behandlet skal være afleveret til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.)
  6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
  8. Eventuelt 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen på Thorshøj Vandværk

 

Ordinær generalforsamling
Onsdag den 27. marts 2019

Bestyrelsens beretning og referat fra generalforsamlingen 2019

 

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 27. marts 2018

Dagorden
Bestyelsens beretning fra generalforsamlingen 2018