Vandmåleren

Vandmåleren er vandværkets ejendom og derfor skal du sørge for at vi al
tid har adgang til den og hvis du har mistanke om uregelmæssigheder har du pligt til omgående at kontakte vandværket. 

Vi gør opmærksom på at fjernaflæsning af vandmåler er kun tilladt som bimåling, hvorfor det er vigtigt at kontrollere vandmåleren regelmæssigt.

Det er slet ikke svært at tjekke sin egen vandmåler og så du kan også undgå at betale for mere vand end du bruger. Utætheder og uhensigtsmæssigt forbrug kan koste dig dyrt og derfor er det i din egen interesse at tjekke og aflæse din vandmåler regelmæssigt. Måleren kontrolleres når der er lukket for vandet til alle installationerne. Når du har gjort det skal alle tandhjul og visere på vandmåleren stå helt stille. Hvis det bevæger sig løber der stadig vand gennem måleren.

Er der tegn på at måleren har lidt overlast, er frostsprængt eller er skadet på anden måde, så skal det meldes til vandværket. Vandværket vil så udlevere en ny vandmåler til den autoriserede VVS-installatør, som skal foretage udskiftningen - for ejerens regning. Ved funktionsfejl på vandmåleren betaler vandværket for ny måler og udskiftning.

 

En person bruger i gennemsnit 108 liter vand om dagen. Det er ca. 40 m3 om året.

Hvis forbruget er blevet for højt kan følgende måske være til inspiration.

Bad
Tag et brusebad i stedet for et karbad, og du sparer typisk mere end 100 liter vand. 

Skift til sparebruser og vandforbruget til bad bliver næsten halveret.

Toilet
Installer et vandbesparende toilet med dobbelt skyl. Du sparer ca. 10 liter vand pr. skyl.

Få cisternen repareret hvis den er utæt. Hvis toilettet løber så meget at der konstant er uro på overfladen, bruger du op til 1.100 liter vand i døgnet.

Vandhane
Reparer en løbende vandhane, og du sparer op til 270 liter i døgnet. 

Opvask
Vask op i balje i stedet for at lade vandet løbe. En vandhane der løber bruger ca. 16 liter i minuttet. En A-mærket opvaskemaskine bruger kun den mængde vand, som du bruger på et minut til opvask under rindende vand.

Vasketøj
Ved at udskifte den gamle vaskemaskine til en ny A-mærket kan du halvere dit vandforbrug til tøjvask.